Tuesday, March 24, 2009

SAKIT: Surah As_Syu'ara : 80 Juzuk 19


79. "Dan Tuhan yang Dialah jua memberiku makan dan memberi minum,

80. "Dan apabila aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkan penyakitku;

81. "DAN (Dialah) yang mematikan daku, kemudian Ia menghidupkan daku;

82. "Dan (Dialah) yang aku harap-harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat;

83. "Wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu pengetahuan ugama, dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang salih;


84. "Dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik (nama yang harum) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian;

85. "Dan jadikanlah daku dari orang-orang yang mewarisi Syurga Jannatun Na'iim;

86. "Dan ampunkanlah bagi bapaku, kerana sesungguhnya ia adalah dari orang-orang yang sesat;

87. "Dan janganlah Engkau hinakan daku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula

No comments: