Monday, December 15, 2008

Quratan Ain
Firman Allah ayat 78 dalam Surah Al-Furqan : Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang berdo'a dengan berkata: "Wahai Tuhan kami, berikanlah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertaqwa.

No comments: