Monday, January 12, 2009


SURAH ADH-DHUHA (093)

1. Demi waktu dhuha,

2. Dan malam apabila ia sunyi sepi;

3. (Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu, dan Ia tidak benci kepadamu, sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik).

4. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya.

5. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau redha - berpuas hati.

6. Bukankah Ia mendapati engkau yatim piatu, lalu Ia memberikan perlindungan?

7. Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar), lalu Ia memberikan hidayah pertunjuk (dengan wahi - Al-Qur'an)?

8. Dan didapatiNya engkau miskin, lalu Ia memberikan kekayaan?

9. Oleh itu, adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya,

10. Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik;

11. Adapun ni'mat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebut (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya.

No comments: