Thursday, April 2, 2009

ANAK ANAK IALAH PERHIASAN DUNIA..

Harta benda dan anak pinak itu, ialah perhiasan hidup di dunia; dan amal-amal salih yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. SURAH AL-KAHFI : 46

No comments: