Monday, October 19, 2009

Surah As-Syurak: 71-90


72. Nabi Ibrohim bertanya: "Adakah berhala-hala itu mendengar kamu semasa kamu menyerunya?

73. "Atau mereka dapat memberikan sesuatu yang ada manfaatnya kepada kamu ataupun menimpakan sesuatu bahaya?"

74. Mereka menjawab: "(Tidak satupun,) Bahkan kami dapati datuk nenek kami berbuat demikian".

75. Nabi Ibrohim berkata: "Sudahlah kamu berfikir sehingga nampak gunanya benda-benda yang kamu sembah itu?

76. "(Yang sekian lama disembah oleh) kamu dan datuk nenek kamu yang dahulu?

77. "(Aku bertanya demikian) kerana sesungguhnya berhala-berhala itu ialah seteruku, (aku tidak menyembah) melainkan Allah Tuhan sekalian alam;

78. "Tuhan yang menciptakan daku (dari tiada kepada ada), maka Dialah yang memimpin dan memberi petunjuk kepadaku;

79. "Dan Tuhan yang Dialah jua memberiku makan dan memberi minum,

80. "Dan apabila aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkan penyakitku;

81. "DAN (Dialah) yang mematikan daku, kemudian Ia menghidupkan daku;

82. "Dan (Dialah) yang aku harap-harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat;

83. "Wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu pengetahuan ugama, dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang salih;


84. "Dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik (nama yang harum) dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian;

85. "Dan jadikanlah daku dari orang-orang yang mewarisi Syurga Jannatun Na'iim;

86. "Dan ampunkanlah bagi bapaku, kerana sesungguhnya ia adalah dari orang-orang yang sesat;

87. "Dan janganlah Engkau hinakan daku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula

88. "Hari yang padanya hartabenda dan anak-pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun,

89. "Kecuali (hartabenda dan anak-pinak) orang-orang yang datang mengadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera (dari syirik dan penyakit munafik);

90. "Dan (pada hari itu) didekatkan Syurga bagi orang-orang yang bertaqwa,

No comments: