Monday, January 12, 2009

Main wau...


SURAH AT-TAKATSUR (102)

1. Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (hartabenda, anak-pinak, pangkat dan pengaruh),

2. Sehingga kamu masuk kubur.

3. Jangan sekali-kali (bersikap demikian), Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk semasa hendak mati),

4. Sekali lagi (dingatkan): jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian), Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk pada hari kiamatnya),

5. Demi seungguhnya, Kalaulah kamu mengetahui - (apa yang kamu akan hadapi) - dengan pengetahuan yang yaqin, (tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat).

6. (Ingatlah) demi sesungguhnya, Kamu akan melihat neraka yang marak menjulang.

7. Selepas itu - demi sesungguhnya, - Kamu (wahai orang-orang yang derhaka) akan melihatnya dengan penglihatan yang yaqin (semasa kamu dilemparkan ke dalamnya),

8. Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu, tentang segala ni'mat (yang kamu telah meni'matinya).

No comments: