Monday, January 12, 2009

Pantai kelanang

SURAH AL-HUMAZAH (104)

1. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji,

2. Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya;

3. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)

4. Tidak Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam "Al-Hutamah" itu?

5. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia "Al-Hutamah" itu?

6. (Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya),

7. Yang naik menjulang ke hati;

8. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka.

9. (Mereka terikat di situ) pada batang-batang palang yang melintang panjang.

No comments: