Thursday, January 29, 2009

Pantai Cahaya Bulan KB

SURAH AL-BAYYINAH (098)

1. Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) serta orang-orang musyrik, tidak akan terlepas (dari kepercayaan dan amalan masing-masing) sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata,

2. Iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan (kepada mereka) Lembaran-lembaran Suci,

3. Terkandong di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar.

4. Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) itu, tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata.

5. Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah Ugama yang benar.

6. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam, kekallah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk.

7. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka itulah sebaik-baik makhluk.

8. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah Syurga 'Adn (tempat tinggal yang tetap), yang mengalir dibawahnya beberapa sungai; kekallah mereka didalamnya selamalamanya; Allah redha akan mereka dan merekapun redha (serta bersyukur) akan ni'mat pemberianNya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut (melanggar perintah) Tuhannya

No comments: