Tuesday, March 17, 2009

Muhammad dalam Surah Ali-Imran:144


Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudahpun didahului oleh beberapa orang Rasul (yang telah mati atau terbunuh). Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, (patutkah) kamu berbalik (berpaling tadah menjadi kafir) maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun; dan (sebaliknya) Allah akan memberi balasan pahala kepada orang- orang yang bersyukur (akan ni'mat Islam yang tidak ada bandingannya itu).
-Surah Ali-Imran 144

No comments: