Friday, March 13, 2009

SURAH IBRAHIM (014)

1.         Alif, Laam, Raa'. Ini ialah kitab (Al-Quran) Kami turunkan dia kepadamu (wahai Muhammad), supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman - dengan izin Tuhan mereka - kejalan Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Terpuji.

2.         Allah jua yang memiliki segala yang ada di langit serta yang ada di bumi; dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang kufur ingkar (terhadap Al-Quran) dari azab yang amat berat (yang akan menimpa mereka kelak)

3.         Orang-orang yang mengutamakan dunia lebih daripada akhirat, dan menghalangi manusia dari jalan ugama Allah, serta menghendaki jalan itu menjadi bengkok terpesong, mereka adalah orang-orang yang terjerumus ke dalam kesesatan yang jauh terpesongnya.

4.         Dan Kami tidak mengutuskan seseorang Rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan (hukumhukum Allah) kepada mereka. Maka Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya), juga memberi hidayah pertunjuk kepada sesiapa yang di kehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya); dan Dialah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

5.         Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nabi Musa (pada masa lalu) dengan membawa mu'jizat-mujizat Kami sambil kami berfirman: "Hendaklah engkau mengeluarkan kaummu dari gelap-gelita kufur kepada cahaya iman; dan ingatkanlah mereka dengan Hari-Hari Allah". Sesungguhnya yang demikian itu, mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi tiap-tiap seorang yang kuat bersabar, lagi kuat bersyukur.

6.         Dan (ingatlah) tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya: "Kenanglah ni'mat Allah kepada kamu, semasa Ia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan berbagai seksa yang buruk, dan mereka pula menyelebelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu; dan kejadian yang demikian itu mengandungi bala' bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu".

 

7.         Dan (ingatlah) tatkala Tuhan kamu memberitahu: "Demi sesungguhnya, Jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi ni'matKu kepada kamu, dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabKu amatlah keras".

8.         Dan Nabi Musa berkata: "Kalau kamu dan sesiapa jua yang ada di muka bumi seluruhnya berlaku kufur ingkar, maka (hal yang demikian tidak merugikan Allah), kerana sesungguhnya Allah adalah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

9.         (Mengapa kamu masih berdegil) bukankah telah datang kepada kamu khabar berita orang-orang yang terdahulu daripada kamu, iaitu kaum Nabi Nuh, dan "Aad juga Tsamud serta orang-orang yang kemudian daripada mereka? Tiada sesiapapun yang mengetahui bilangan mereka melainkan Allah. Mereka telah didatangi oleh Rasul-Rasul mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, lalu mereka meletakkan tangan mereka kemulut mereka sambil berkata: "Sesungguhnya kami kufur ingkarkan apa yang - mengikut dakwaan kamu - kamu diutus membawanya, dan sesungguhnya kami adalah dalam keadaan yang meragukan terhadap iman dan tauhid yang kamu ajak kami kepadanya".

10.       Rasul-Rasul mereka bertanya: "Patutkah berlakunya sebarang keraguan tentang wujudnya Allah, yang menciptakan langit dan bumi? Ia menyeru kamu beriman kerana hendak membersihkan dan melepaskan kamu dari dosa-dosa kamu, dan memberi tempoh kepada kamu hingga kesuatu masa yang tertentu". Mereka menjawap: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Kamu bertujuan hendak menyekat kami daripada menyembah apa yang telah disembah oleh datuk nenek kami. Oleh itu, bawalah kepada kami satu bukti yang jelas nyata".

No comments: